X
تبلیغات
پرستار به روز - فرایند آموزش به بیمار

پرستار به روز

فرایند آموزش به بیمار

فرایند آموزش به بیمار

موضوع :

آموزش به بیمار دچار سرطان معده

استاد راهنما :

خانم سید امینی

نویسنده :

محسن مرادی

سال تحصیلی 89-90

فهرست مطالب :

مطالب :

موضوع آموزش

تعریف بیماری

هدف کلی

اهداف جزئی

مخاطب

محتوا

روشهای تدریس

وسایل کمک آموزشی

ارزشیابی

منابع

 

موضوع آموزش:

بیماری سرطان معده

 

تعریف بیماری :

 

سرطان معده دومین سرطانی است که موجب مرگ میر در جهان می باشد.  این مرگ میر ها بیشتر دربین افراد 40تا70 رخ میدهد ودر مردان بیشتراز زنان است. وشایع ترین نوع آن آدنوکارسینوم می باشد و نشانه های پیشرفته ی بیماری شامل سوء هاضمه, بی اشتهایی, کاهش وزن, در شکم درست دربالاتی ناف و تهوع و استفراغ می باشد.

هدف کلی:

}  از فراگیر انتظار می رود که در پایان دوره ی آموزشی علایم بیماری ,علل و فاکتورهای موئثر بیماری ,عوارض احتمالی شیمی درمانی ,پرتو درمانی یا جراحی و محدودیت های غذایی مربوط به بیماری را ذکر کند.

}  همچنین نحوه ی انجام تغذیه ی وریدی یا روده ای را نمایش دهد و چگونگی برنامه ی غذایی خود را ترتیب دهد.

}  و همچنین در انجام مراحل شیمی درمانی ,کادر درمانی را کمک کند و درصورت شیوهی درمان به یکی از روش های شیمی درمانی ,پرتو درمانی یا جراحی بتواند با آگاهی ازآن یکی را برگزیند.

اهداف جزئی :

}  مددجو در پایان دورهی آموزشی قادر خواهد بود که علایم سرطان معده را بشناسد .(حیطه شناختی)

}  مددجو در پایان دوره ی آموزشی قادر خواهد بود علل و فاکتورهای موئثر بر سرطان معده را بداند.(حیطه شناختی)

}  مددجو در پایان دورهی آموزشی قادر خواهد بود نسبت عوارض احتمالی شیمی درمانی ,پرتو درمانی یا جراحی مربوط به درمان سرطان معده آگاهی داشته باشد.(حیطه شناختی)

}  مددجو در پایان دورهی آموزشی قادر خواهد بود محدودیت های غذایی مربوط به سرطان معده را ذکر کند.(حیطه شناختی)

}  مددجو در پایان دورهی آموزشی قادر خواهد بوددرصورت لزوم ,نحوهی انجام تغذیه ی وریدی یا روده ای را نملیش دهد.(حیطه روانی-حرکتی)

}  مددجو در پایان دورهی آموزشی قادر خواهد بود برنامه ی غذایی خود را ترتیب دهد و سازماندهی کند.(حیطه روانی –حرکتی)

}  از مددجو انتظار می رود در طی انجام مراحل شیمی درمانی ,کادر مربوطه را کمک کند.(حیطه عاطفی)

}  از مددجو انتظار می رود در صورت درمان به یکی از روش های شیمی درمانی ,پرتو درمانی و جراحی بتواند با آگاهی از آنها یکی را برگزیند.(حیطه عاطفی)

مخاطب:

}  بیمار آقایی است 56 ساله با تحصیلات دیپلم و با شغل آزاد و دین اسلام و دارای 4 فرزند می باشد ایشان با تشخیص سرطان معده در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.

محتوا :

علائم بیماری سرطان معده :

تا وقتی که بیمار به مراحل پایانی نزدیک نشده، نشانه و علایم بالینی خفیفی وجود دارد . معمولاً اولین علایم سرطان معده مشخص نیستند  . چون اکثر تومورها ابتدا انحنای کوچک معده را گرفتار می کنند و موجب اختلال جزئی در عملکرد معده می شوند. گاهی علایم اولیه با مصرف آنتی اسیدها (از جمله :هیدروکسید آلمینیوم و هیدروکسید منیزیم)رفع میگردد . علائم پیشرفته ی بیماری شامل: سوء هاضمه ،بی اشتهایی ،کاهش وزن،درد شکم ،کم خونی،تهوع،استفراغ،یبوست،ضعف،احساس پری بعد از غذا و گاهی یرقان می باشد.

 

علل وفاکتورهای موئثر در سرطان معده:

می تواند موارد زیر باشد :

}  -مصرف مواد غذایی حاوی مقادیر زیادی غذاهای دودی

}  2-کمبود میوه و سبزی های تازه

}  3-التهاب مزمن معده

}  4-آنمی پرنیشیوز

}  5-عدم ترشح معده

}  6-زخم های معده

}  7-حضور هلیکو باکتر پیلوری

}  8-ارث

}  9-گاسترکتومی پارشیال

}  10-عوامل ژنیتیکی

}  11-عادات غذایی به صورت مصرف مواد غذایی نمک زده

}  12-مشروبات الکلی

}  13-طبقه ی اجتماعی و اقتصادی پایین

}  14-سیکار

عوارض احتمالی شیمی درمانی ،پرتو درمانی و یا جراحی:

}  اگر درمان یا جراحی تا زمانی انجام بگیرد که تومور در محدوده ی معده باشد.احتمال بهبودی زیاد است ولی اگر تومور از محدوده ی معده خارج شود بهبودی کامل غیر ممکن است.

}  از دارو های کاربردی در شیمی درمانی فلوئورواوراسل،دکسوروبیسین ،میتیومایسینc  می باشد.مصرف زیاد داروهای مربوط به شیمی درمانی خود می تواند سرطان زا یا محدوده ی سرطانی را افزایش دهند و همچنین عوارضی شامل سرگیجه ،خستگی ،تهوع ،کاهش گلبولهای سفید ،بی اشتهایی و ضعف نیز دارند. عوارض مربوط به جراحی معده می تواند شامل کم خونی ،مشکل تغذیه و اختلالاتی که مربوط به لوله های معدهای است.

}  پرتو درمانی نیز در جهت تسکین و رفع مشکلات گوارشی انجام می گیرد ولی استفادهی بی رویه آن موجب اختلالاتی نظیرشیمی درمانی خواهد شد

محدودیت های غذایی در بیماران مبتلا به سرطان معده:

}   بیمار باید غذاهای پر کالری و حاوی ویتامین های

}  C and a

}   وآهن را مصرف کند. همچنین از مصرف غذاهای محرک خودداری می کند . از جمله غذاهای پرادویه ،غذاهای تند ،غذاهای گرم و داغ،مشروبات الکلی و سیگار کشیدن .

نحوه ی انجام تغذیه ی وریدی یا روده ای را نمایش دهد:

}  در صورت لزوم بیمار باید خود بتواند تغذیه ی وریدی یا روده ای را انجام دهد یعنی اگر بیمار قادر به خوردن غذای کافی نباشد تغذیه ی وریدی ضرورت می یابد.

چگونگی ترتیب دادن برنامه غذایی خود:

}  بیمار باید برنامه غذایی خود و عادت غذایی قبلی را تغیر دهد .برنامه ی غذایی باید به صورت خوردن مکرر و کوچک از غذای غیر محرک باشد. برنامه غذایی مناسب اموزشی به صورت شش وعده ی کوچک غذایی کم کربوهیدرات در طی روز و دریافت مایعات در فواصل وعده های غذایی می باشد .

بیمار طی انجام مراحل شیمی درمانی ،کادر درمانی مربوطه را کمک کند:

}  بیمار باید بداند که هر عملی که کادر پزشکی و بیمارستانی انجام می دهد ذر جهت لهبود و تسکین در و علائم مربوطه به بیماری ایشان میباشد؛در نتیجه بیمار موظف است که درطی انجام مراحل شیمی درمانی ،پرتو درمانی و به هنگام استفاده از لوله های معده ای (در صورت جراحی معده)کادر درمانی مربوطه را کمک کند و از برنامه ی منظم و درست،درمانی تجویز شده پیروی کند.

  با آگاهی برگزیدن یکی از روش های درمانی (شیمی درمانی ،پرتو درمانی و جراحی)،بیماری که عوارضاحتمالی هر یک از روش های درمانی مربوطه به سرطان معده را بداند و بر چگونگی انجام آنها آگاهی داشته باشد ،راحت تر میتواند ذر صورت لزوم و هنگامی که پزشک انتخاب یکی را بر عهده ی بیمار می گذارد مناسب ترین را به شرایط اجتماعی و اقتصادی خویش برگزیند.

روش های تدریس:

}  در آموزش به یک بیمار مبتلا به سرطان معده دو روش ایفای نقش و روش مشاوره به کار برده شد.

}  1-روش ایفای نقش  :

}  روش تدریس نقش به سزایی در یادگیری و آموزش موضوع مورد نظر دارد . روش تدریس اگرمناسب ؛به جا و درست به کار برده شود، آموزش دهنده (معلم یا پرستار و...)به هدف خود خواهد رسید . برای آموزش یک بیمار سرطان معده که بایستی بعد از یک دوره ی بستری 2تا 3ماهه تا پایان زندگی در منزل مراقب شود،روش ایفای نقش می تواند موئثر واقع شود . دراین روش مشاهده کننده (فراگیر)با ایفای نقش ارتباط عاطفی برقرار نموده و خود را در صحنه احساس می کند . چون همه ی حواس برای مشاهده به کار گرفته می شود ،عمل یادگیری بهتر انجام می گیرد .پرستار یا آموزش دهنده می تواند از روش ایفای نقش برای آموزش عقاید و نگرش ها و احساسات استفاده کند .این روش وقت زیادی به خود اختصاص می دهد ولی از مزایای این روش این است که به بیمار اجازه می دهد تا ببیند که دیگران چه احساس دارند و نیز درک کند که چطور رفتار آنها بر خودشان و دیگران اثر می گذارد.

روش مشاوره                                                                                                                                                                     :(consulting(

این روش یکی از کار آمد ترین روش های آموزشی بهداشت به صورت چهره به چهره

}  ،مستقیم و یا حضوری برای کمک به افراد و خانواده هاست. تماس فردی بین پزشک و بیمار و یا بین پرستار و مامای محلی و یا مادر یا سایر افراد خانواده و غیره ... ،فرصت های ارزشمندی را جهت توصیه های بهداشتی به بیماران و اطرافییان آنها ،فراهم می آورد. بسیاری از کارکنان خدمات بهداشتی در کلیه ی سطوح برای مشاوره ی فردی در ارتباط با نیازهای فردی یا خانواده نیاز به کسب آمادگی بیشتری دارند . بیشتر اوقات تبادل اطلاعات بین متخصص بهداشت و بیمار یا نزدیکانش در رابطه با بیماری درمان و توانبخشی بیمار به صورت بحث انجام می شود.

وسایل کمک آموزشی :

}  از وسایل کمک آموزشی که می توانند ما را در آموزش یک بیمار سرطان معده کمک کنند می توان به مطالبی همچون مطالب چاپی و فیلم استریپ اشاره کرد.

مطالب چاپی:

 

پلنت ها،کتاب ها،بروشورها و جزو ههای آموزشیبرای ارائه اطلاعات و عقاید مختلف منابع با ارزشی می باشد .مطالب چاپی بهترین روش برای ارائه حقایق،مفاهیم و کلمات میباشد استفاده از چنین مطالبی در آموزش ،یادگیری بیمار را تقویت می کند و میتواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی بهداشتی درام آموزش ،برای بیمالر خانواده اش می باشد.

فیلم استریپ :

}  فیلم استریپ تا اندازه ای به فیلم شابهت دارد ولی مطالب آن کوتاه است .طول یک حلقه فیلم زیاد است ،ولی طول فیلم استریپ معمولاً یک تا دو متری میباشد و نواری است از فیلم 35 میلی متری بایک سری تصاویر ساکن ،که وقایع را به ترتیب شرح میدهد . فیلم استریپ نسبت به فیلم ارزان تر است ، اما برای استفاده از آن به پروژکتور و اتاق تاریک نیاز نیاز داریم.

ارزشیابی :

از طریق آزمون کتبی :

 

1- کدامیک ازعلائم زیرمربوط به بیماری سرطان معده نمی باشد؟

الف) کم خونی    ب)تنگی نفس      ج)کاهش وزن     د)استفراغ

2- کدامیک از جملات زیر در رابطه با درمان بیماری سرطان معده صحیح است؟

الف) اگر جراحی زمانی صورت گیرد که تومور در محدوده ی معده باشد احتمال بهبودی ممکن است.

ب ) اگر جراحی زمانی صورت گیرد که تومورخارج از محدوده ی معده باشد احتمال بهبودی ممکن است.

ج ) اگر جراحی زمانی صورت گیرد که تومور در محدوده ی معده و چه خارج از محدوده ی معده باشد احتمال بهبودی ممکن است.

د )هدف از پرتو درمانی و شیمی درمانی بهبودی کامل سرطان معده است.

3- رژیم مغذایی بیمار مبتلا به سرطان مهده باید شامل کدامیک از موارد زیر باشد؟

الف) غذاهای پر کالری            ب) حاوی ویتامین های  aو c و آهن

ج  ) غذاهای غیر محرک          د ) همه ی موارد

4- تغذیه روده ای چه موقع برای یک بیمار مبتلا به سرطان معده ضرورت می یابد؟

الف) وقتی که بیمار احساس گرسنگی می کند.

ب )وقتی که بیمار قادر به خوردن غذای کافی نباشد.

ج )وقتی که بیمار دچار تهوع و استفراغ شود.

د ) وقتی که بیمار دچار کم خونی شود.

5- کدامیک ازموارد زیر برنامه غذایی مناسب در طی روز برای یک بیمار مبتلا به سرطان معده می باشد؟

الف) به صورت سه وعده ی کوچک غذایی کم کربوهیدرات.

ب ) به صورت سه وعده ی کوچک غذایی کم کالری .

ج )به صورت شش وعده ی کوچک غذایی کم کربوهیدرات.

د )به صورت شش وعده ی کوچک غذایی کم کالری.

6- از علائم پیشرفته ی بیماری سرطان معده چند مورد را نام ببرد؟(6مورد)

7- ازعلل و فاکتورهای موئثربر سرطان معده حداقل به هشت مورد اشاره کند؟

8- ازعوارض شیمی درمانی چند مورد را نام ببرد؟(4مورد)

9- محدودیت های غذایی در بیمار مبتل به سرطان معده را توضیح دهید؟

10- چگونگی ترتیب دادن برنامه ی غذایی خود (برای بیمار سرطان معده) را شرح دهد؟

منابع:

}  - برونر و سودارث جلد 7 (دستکاه گوارش) ویرایش (2008)

}  -  پرستاری داخلی جراحی (2) تألیف خدیجه هوی تطلب،اعظم دبیریان ،فروزان آتش زاده و نادره نادری روش

}  -اصول آموزش به بیمار تألیف دکترمحبوبه صفوی و طاهره برزویی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 22:58  توسط محسن مرادی  |